Privacyverklaring

GDPR, Algemene verordening gegevensbescherming

In het kader met de nieuwe privacywetgeving van 25 mei 2018 willen wij u het volgende melden :

Uw persoonlijke gegevens worden, net zoals vorige jaren verwerkt door RODEF BVBA met maatschappelijke zetel te Aartrijksestraat 93, 8211 AARTRIJKE en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0878 165 843.

Als onderneming streven wij ernaar op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonlijke gegevens te verwerken. Deze verwerking gebeurt enkel door ons bedrijf ofwel door het boekhoudkantoor Carrewyn-Vyvey bvba. Voor meer info kan u ons steeds hierover contacteren.

U bezorgt/bezorgde ons de volgende gegevens : naam bedrijf en/of persoonlijk naam, adres, mailadres, telefoon, BTW nummer, contactpersonen en –gegevens. Deze info is enkel gankelijk voor de personen die deze nodig hebben om hun takenpakket naar behoren uit te oefenen.

Deze gegevens worden enkel verwerkt voor volgende doeleinden :

 • Voorbereiden van overeenkomsten zoals offertes, onderhandelingen, …
 • Afsluiten overeenkomsten
 • Leveringen van bestellingen/uitvoeren werken
 • Facturatie
 • Opvolging van betalingsverkeer
 • Klantenservice
 • Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegevens aan derden zonder uw toestemming hierover.

  Wij maken automatisch dagelijks volledige geëncrypteerde back-up’s van onze computers en onze server. Ons systeem is ook volledig beveiligd. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Wij volgen dan ook de bij wet vooropgestelde regelgeving ivm gegevens bescherming. Meer info: https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_nl.htm

  Uw gegevens worden bewaard, zolang wij dit nodig achten om u een vlotte service te kunnen geven. Bovendien blijven wij deze bijhouden gedurende de wettelijke verplichte termijnen.

  Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door RODEF BVBA gegarandeerd.

  U heeft :

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op wissing
 • Recht op beperkte verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op weigering
 • Recht op intrekking van de toestemming
 • Indien u één of meerder van bovenstaande rechten wil gebruiken, dan kan steeds contact opnemen met Gaétan Rosseel, zaakvoerder RODEF BVBA.

  Uw gegevens worden steeds beschermd tegen onrechtvaardigde toegang, gebruik en onthulling.

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

  Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij Gaétan Rosseel op info@rodef.be of 0473/69 53 18.